Ventilation för kaminer

Säkerställandet av att en godtagbar ventilation förekommer i utrymmet efter de att en kamin installerats är av yttersta dignitet. Alla typer av eldstäder kräver stora kvantiteter av syre för att brinna.  Eftersom kaminer slukar ansenliga mängder luft, krävs en god ventilation och ett verksamt system som ser till så att det alltid finns syre i rummet där kaminen är placerad.

Det finns ett par metoder som kan användas för att säkerställa tillförseln av tillräckliga mängder syre till kaminen.  En möjlighet är att installera ventiler mellan olika rum. I detta fall kommer kaminen suga åt sig syre från omgivande rum, det är därför viktigt att ventilationen också i dessa rum är tillfredsställande.

Ett än bättre alternativ är att ansluta ute-luft direkt till kaminen. Nyare modeller brukar erbjuda denna möjlighet.  Mindre etanolkaminer förbrukar inte några större mängder syre, därför räcker det vanligen att försäkra sig om att fönster öppnas dagligen. Ett tips är att låta fönstret stå aningen öppet då brasan tar sig.

En fördel med god ventilation är att värmen fördelas jämt och sprids ut över hela rummet. Det är av denna anledning som vissa typer av kaminer är utrustade med fläktar.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)